13000 Agenten voor nucleaire top

politie-nss

Tijdens de nucleaire top in Den Haag (24 en 25 maart) worden maar liefst 13000 agenten ingezet. Hiermee wordt het in Nederland de grootste politieoperatie uit de geschiedenis.

Hoe groot de inzet van politie tijdens deze wereldtop is blijkt wel uit het feit dat er vier keer zoveel agenten worden ingezet dan tijdens de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013.

Op de achtergrond zullen bijzondere eenheden van de politie en Defense, zoals de DSI, ook hun bijdrage leveren aan de beveiliging van de aanwezige wereldleiders.

Politiebonden zijn bezorgd

De twee Nederlandse politiebonden NPB (Nederlandse Politie Bond) en Politievakbond ACP zijn bezorgd over de inzet van politiemensen tijdens de nucleaire top. Niet dat ze vrezen dat de agenten niet opgewassen zijn voor deze taak, maar meer vanwege de impact op de politiemensen enerzijds en de zorg dat de politiek de agenten op de juiste manier inzet anderzijds.

Aangezien de voorbereiding al anderhalf jaar lopen voorzien de bonden geen problemen met de inzet van de agenten. Een woordvoerder van de ACP zegt hierover:

“Er wordt veel van de politie gevraagd, maar de voorbereidingen zijn al anderhalf jaar gaande. Dat zit dus wel goed.”

Geen agenten, geen voetbal

nssDoor de massale aanwezigheid van de politie tijdens de twee dagen in Den Haag, zullen er voor andere evenementen en activiteiten minder of zelfs geen agenten beschikbaar zijn.

In het betaalde voetbal zijn veel wedstrijden afgelast door de burgemeesters van de speelsteden, omdat er onvoldoende agenten zijn om de veiligheid van de supporters en burgers te kunnen waarborgen. Niet alleen in de randstad, maar ook daarbuiten zoals in Breda wordt er niet gevoetbald.

Aan alle burgermeesters is gevraagd voorzichtig te zijn met het verlenen van vergunningen voor evenementen die rondom 24 35 maart plaats moeten vinden. Een agent kan nu eenmaal maar op één locatie tegelijkertijd aanwezig zijn. De Nuclear Security Summit (NSS) zoals de top in Den Haag officieel heet, heeft hierin duidelijk de hoogste prioriteit.

Voor meer informatie over de NSS en de maatregelen die zijn genomen voor de veiligheid van de van de aanwezigen en de hinder die dat voor bewoners heeft, bezoek de officiële website op https://www.nss2014.com/nl.