Politie heeft handen vol aan illegale hennepteelt

Het Nederlandse beleid ten opzichte van softdrugs wordt vaak gezien als progressief en ruimdenkend, maar staat de laatste jaren steeds meer ter discussie. Deels door de ingewikkelde constructie die voor veel onduidelijkheid zorgt, maar ook door de hoge kosten die er ongemerkt mee gepaard gaan. Een goed voorbeeld van dit laatste is de inzet van politie, die mede dankzij het gedoogbeleid nodig blijft.

Het wordt weliswaar gedoogd om een beperkte hoeveelheid softdrugs in een coffeeshop te verkopen, maar het verbouwen ervan is nog altijd verboden. Het thuis telen wordt dan wel oogluikend toegestaan zolang het niet meer dan vijf planten zijn. Aanbieders van wietzaden weten zich hiermee prima staande te houden, echter zijn de lage volumes bij lange na niet genoeg om een coffeeshop draaiende te houden.

300 illegale kwekerijen opgerold in 2013

Dat leidt ertoe dat het nog altijd goede tijden zijn voor de criminele hennepkweker. Deze gaat doorgaans nogal roekeloos te werk, wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Zo worden er complete kwekerijen in woonhuizen ingericht, waarbij er een groot brandgevaar voor bewoners en omwonenden ontstaat. De politie maakt dan ook actief jacht op dit soort kwekerijen en ontmantelde in 2013 maar liefst 300 van deze gevaarlijke installaties.

Politiek wil legale wietteelt

Hier gaan natuurlijk enorme kosten mee gemoeid, waardoor er in de politiek steeds vaker geluiden te horen zijn om de wietteelt te legaliseren. D66 heeft hiertoe zelfs al een wetsvoorstel ingediend. Dit is niet alleen bedoeld om de teelt uit de criminele sfeer te halen, maar ook om de gezondheidsrisico’s voor gebruikers te beperken en politiecapaciteit vrij te maken voor andere prioriteiten. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ziet er echter nog niet zo veel in en wees onlangs nog een voorstel voor lokale experimenten met wietteelt af.

cannabis-plant

Toch lijken er ook internationaal steeds meer voorstanders te komen van een gelegaliseerde wietteelt. In enkele Amerikaanse staten zijn hiervoor al maatregelen getroffen en Uruguay is ondertussen zelfs het eerste land waar wietteelt volledige legaal is. Dat er ook in Nederland iets moet veranderen lijkt duidelijk, maar hoe en wanneer moet in de toekomst nog blijken. Het punt blijft in elk geval op de agenda van D66 staan.