Telefoon één van de beste opsporingsmiddelen

phonetaps Ondanks het feit dat er hard gewerkt wordt aan het blokkeren van gestolen mobiele telefoons, blijft dit apparaat één van de interessantste stukjes techniek in het opsporingsarsenaal van de politie.

De eerste reden hiervoor is niet eens gerelateerd aan de complexe technologie van met name smartphones, maar aan het feit dat een telefoon óók een van de voornaamste ‘tools’ van een crimineel is. Hij/zij heeft zijn mobiele telefoon tenslotte, net als de gewone eerzame burger, altijd bij zich. En dus geldt: vindt de telefoon, en je vindt de crimineel, inclusief zijn bewegingen en bezigheden.

De mogelijkheden om een mobiele telefoon te lokaliseren zijn uiteraard legio. Allereerst kunnen er driehoeksmetingen worden verricht, zeg maar de ‘klassieke methode’. Uit de sterkte van het signaal van de telefoon bij minstens drie GSM basisstations (‘GSM antennes’) kan dan de positie van het toestel bepaald worden.

Triangle-Cell_Location

Moderner is de methode waarbij de politie een zogeheten ‘stealth SMS’ bericht stuurt. De eigenaar van het toestel merkt hier niets van, maar tijdens het maken van de verbinding die nodig is om het bericht af te leveren kan de locatie van het toestel worden achterhaald. Deze methode is in feite een soort driehoeksmeting ‘plus’, omdat er actief contact wordt gemaakt met het toestel van een verdachte persoon.

Iets ingewikkelder is het, voor de politie wel te verstaan, om toegang te krijgen tot de mobiele netwerken zelf. Hiervoor is toestemming van de rechter nodig, maar indien deze aanwezig is zijn de mogelijkheden bijna oneindig.
Al met al heeft de politie er met de mobiele telefoon een krachtig nieuw opsporingsmiddel bij gekregen, en menig criminele actie wordt mede dankzij de hierboven beschreven mogelijkheden al in de kiem gesmoord.Een telefoon beschikt namelijk niet alleen over een SIM kaart waaraan het nummer van de bezitter gekoppeld is, maar ook een aantal andere identificeerbare kenmerken, zoals het IMEI nummer. Dit betekent dat een toestel gevolgd en de gesprekken afgetapt kunnen worden onafhankelijk van de SIM kaart die erin zit. De crimineel die dus denkt dat het regelmatig wisselen van nummer, door het afsluiten van meerdere abonnementen, sim only abbo, prepaid, en wat er nog meer op de markt is, een hindernis vormt heeft het mis.

Het is bijna mogelijk te denken dat het zonde is om gestolen telefoons de toegang tot het netwerk te ontzeggen. Juist door de toegang niet te blokkeren kunnen verrassende inlichtingen worden gewonnen. Uiteraard geldt dit niet voor negen van de tien opportunistische diefstallen waarbij het de dader om de waarde van de telefoon gaat en niet zozeer om het toestel verder zelf te gebruiken.

 

 

, ,