Wat zijn mijn rechten als verdachte bij een politieverhoor?

Een verdachte van een strafbaar feit heeft voor en tijdens een politieverhoor ook rechten. Zo is het niet verplicht om te komen als de politie de verdachte uitnodigt voor verhoor en kan een verdachte rechtsbijstand krijgen tijdens het verhoor.

Rechten voorafgaande aan een politieverhoor

politieverhoorAls een verdachte wordt uitgenodigd voor een verhoor door de politie heeft deze het recht om

 • Niet in te gaan op de uitnodiging
  Alleen in geval van aanhouding van de verdachte is deze verplicht te verschijnen op het verhoor
 • Het raadplegen van een advocaat
  Deze wordt echter niet toegewezen en betaald door de Staat. Bij een aangehouden dachten kan de advocaat wel betaald worden door de gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat)

Rechten tijdens een politieverhoor

Een verdacht heeft tijdens het politieverhoor ook een aantal rechten, waarvan sommige misschien niet bij iedereen bekend zijn:

 • Zwijgrecht
  Een verdachte heeft het recht om te zwijgen tijdens een politieverhoor. Dit zwijgrecht noemt met ook wel cautie;
 • Recht op bijstand door een raadsman
  Elke verdachte heeft recht op bijstand door een bevoegd raadsman (advocaat).;
 • Aanwezigheid van vertrouwenspersoon
  Verdacht jonger dan 12 jaar kunnen niet worden vervolgd hebben daarmee geen recht op bijstand. Tijdens het verhoor dient er wel een vertrouwenspersoon van de verdachte aanwezig te zijn;
 • Afstand doen van inbeslagname goederen
  Een verdachte heeft het recht om geen afstand te doen van inbeslaggenomene goederen. Het is later aan de rechter hier een uitspraak over te doen;
 • Onderzoek
  Een verdacht heeft het recht om niet mee te werken aan een onderzoek van de politie. Denk hierbij aan huiszoeking of DNA onderzoek.

Een politieverhoor in scene gezet:

, , ,