Werken bij de politie

Er zijn verschillende soorten functies bij de politie en mensen die aan de slag willen bij de politie kunnen op verschillende banen solliciteren. In alle gevallen zal er eerst een training of opleiding moeten worden doorlopen. Er zijn bij de politie mogelijkheden om als vrijwilliger (parttime) of fulltime medewerker aan de slag te gaan.

De duur van de opleiding hangt af van de functie die zal worden vervuld bij de politie. De fulltime functies die bij de politie kunnen worden vervuld zijn: surveillant, agent, hoofdagent, politiekundige en recherchekundige. De vooropleiding die vereist is verschilt per functie en daarnaast is de duur van de studie ook voor elke functie anders. Voor alle opleidingen geldt dat theorie en praktijk wordt gecombineerd en er moet dus ook al gewerkt worden tijdens de opleiding.

De opleiding tot surveillant is van het mbo 2-niveau en surveillanten in opleiding zullen gedurende een periode van 1,5 jaar studie en werk afwisselen. Surveillanten zullen vooral op straat worden ingezet en het contact met de buurt houden. Ze zullen tijdens de opleiding leren om aanwezig te zijn op straat en goed te functioneren als aanspreekpunt. Daarnaast worden surveillanten getraind om in elke situatie de juiste beslissing te maken.

De opleiding tot politievrijwilliger is vergelijkbaar met de opleiding tot surveillant, maar de opleiding duurt maar 1 jaar en daarnaast zal er maar 1 avond per week gestudeerd worden. Het praktijkwerk zal in de avonden of in het weekend plaatsvinden en er zal worden getraind in de essenties van het politievak evenals EHBO, aanhoudingstechnieken en zelfverdediging.

De opleiding tot agent en hoofdagent duren respectievelijk 2,5 en 3 jaar en de opleidingen zijn respectievelijk van een mbo 3- en mbo 4-niveau. De opleiding voor de agent en hoofdagent zijn wat breder dan die van surveillant en het is als agent of hoofdagent belangrijk om goed zelfstandig te kunnen werken en alle situaties goed in te kunnen schatten. Een hoofdagent zal bovendien beter moeten kunnen inschatten wanneer incidenten samenhangen en daarnaast plannen voor langere termijn moeten kunnen maken.

Wie politiekundige wil worden, zal een hbo-opleiding volgen gedurende 4 jaar en tijdens deze opleiding zal niet alleen het dagelijkse politiewerk aan de orde komen, maar ook het strategisch plannen op lange termijn. Er moet een koppeling kunnen worden gemaakt tussen de dagelijkse gebeurtenissen en de ontwikkelingen op strategisch niveau worden gemaakt.

Tot slot zal de recherchekundige een 3-jarige hbo-master opleiding moeten volgen, waarin alle aspecten van het recherchevak worden aangeleerd. Er moeten opsporingsonderzoeken worden uitgevoerd en samenwerking met andere mensen die werkzaam zijn bij de politie is erg belangrijk. Door een combinatie van uitvoerige kennis over het politievak en het recherchevak zal de recherchekundige een grote bijdrage moeten leveren aan de opsporing.